Gökyüzünde Ne Varsa Yeryüzünde De O Vardır

Astroloji gök cisimlerinin güneş, ay, gezegenler ve yıldızların konumlarının ve hareketlerinin, biz kişiler, ilişkiler ve toplumsal konular üzerindeki etkisini araştıran, gökyüzü ve yeryüzü arasındaki bağlantıyı konu alan bir çalışma şeklidir. Doğru astrolojik bulgulara ulaşabilmek ve gök cisimleri hareketlerini doğru yorumlayabilmek için astrolojinin tekniklerini öğrenmek gerekir. Elbette teknik bilginin yanı sıra daha önce buna benzer bir göksel gezegen diziliminde neler yaşanmış verilerini de ele alarak bir takım istatistik çalışmalar gerektirir.

Göksel dizilimlerin toplumu ve kolektif alanı nasıl etkilediğinin yanı sıra bir bireyi, ilişkiyi, evliliği, ülkeyi nasıl etkilediği de gözlemlenebilir. Her birimizin bir doğum haritası, yani dünyaya geldiğimiz ve ilk nefesi aldığımız an ın gökyüzü fotoğrafı var. Dolayısıyla bir şirketin kuruluş tarihi, bir ilişkinin ve evliliğin oluşum tarihi, bir ülkenin kurulma tarihi de baz alınarak o alan hakkında astrolojik bulgulara dayanılarak yorum yapılabilir. Teknolojinin ilerlemesi ve bilimin gelişmesi neticesinde nasıl ki bir ay sonra hatta bir yıl sonrasının gökyüzü gezegen dizilimleri görülebiliyorsa, bu bilgilere dayanılarak bir ay ve bir yıl sonrası için de astrolojik öngörü yapılabiliyor. Astroloji, gözlerimizi kapatıp evet hissediyorum önümüzdeki dönem şöyle bir durum gerçekleşecek gibi değil! Aksine bilimden, teknolojiden, matematikten ve istatistiki verilerden faydalanılarak bir cümle kurabilme sanatıdır.

Eski çağlardan bu yana, insanlar gökyüzünü gözlemlemişler. Güneş’in, ay’ın hareketleri (ekinokslar, tutulmalar v.b.) Satürn e kadar gözle görülebilen gezegenlerin geçişlerini de ele alarak bu göksel hareketleri anlamlandırmaya çalışmışlar. İlk astrolojik bulguların M.Ö. 2500 li yıllarda Mezopotamya da yaşayan Babiller tarafından olduğu, sonrasında bulunan toprak tabletler neticesinde ortaya çıkmıştır.
Astrolojiye dair bilinen ilk yazılı kayıtlar M.Ö.23. yüzyıla kadar gider. Bundan sonra Asur Kralı Asurbanipal’in (M.Ö.663-626) kütüphanesinde bulunan Enuma Anu Enlil ve Ammisaduqa’nın Venüs tableti önemlidir. Venüs tableti Babil Kralı Ammisaduqa (M.Ö.1646-1626) zamanında yazılmıştır. Tablette Venüs ün fazlarının kaydedildiği gözlemler ve geçmiş gözlem ve deneyimlere dayanan kehanetler yer almaktadır.

Osmanlı döneminde ise astroloji ‘İlm-i Nücum’ olarak anılmaktaydı, bu alanda çalışan kişiye ise Müneccim denirdi. Müneccimliğe İslami açıdan baktığımızda; namaz vakitleri, hac vakitleri, ramazan ayına başlama vakti gibi önemli zaman dilimlerini belirlediği için Müslümanlar tarafından oldukça önem verilirdi. Müneccimler, İlmiye sınıfına mensup, medrese mezunu, matematik ve astronomi konusunda ilgili kişiler arasından seçilirdi. Savaş ya da bir durumu başlatmak adına uygun tarihi belirlemek için Müneccimlere danışılırdı.

Günümüzde ise Astroloji bir kesimin hiç ilgisini çekmezken, başka bir kesim tarafından yoğun olarak kullanılıp gözlemlenir düzeydedir. Astroloji denildiğinde kişinin aklına gelen şey, benim burcum İkizler, benim burcum Kova şeklindeki tanımdır. Gökyüzündeki Zodyak çemberi 360 derecedir ve 12 ye bölünmüş, her bir alana bir burç yerleşmiş ve her bir burç 30 derecelik bir alana sahiptir. Koç ile başlayıp, Boğa, İkizler, Yengeç diye devam ederek Balık burcu ile sonlanır. Biz yeryüzünde yaşayan bunca kişi ve insanlar elbette sadece 12 farklı kişilik ve mizaçtan ibaret olamayız bu her şeyden önce mantığa aykırıdır. Yani aslında bizim, benim burcum Terazi dediğimizde anlamamız gereken şey, biz doğduğumuz anda gökyüzünde Güneş in bulunduğu alandır. Bu durumda benim güneş burcum Terazi demem daha doğru olur. Kişi hakkında nihai bir mizaç analizi yapabilmek için ihtiyaç duyulan şey elbette kişiye özel doğum haritasıdır. Biz her birimiz biricik, tekil ve kendi potansiyelimize ulaşmak adına bu hayatı deneyimleyen kişileriz. Astroloji, bizim potansiyelimizi fark edebilmek ve geliştirebilmek adına neyi nasıl ve neden yapmamız gerektiğinin cevaplarını verir. Astroloji bizim için bir yol haritasıdır ve hangi yoldan nereye doğru gitmemiz gerektiğinin cevabını verir. Astroloji, yaşadığımız anın kalitesini, toplumsal konularını ve dikkat etmemiz gereken olası durumların ip uçlarını verir. Aslında gökyüzü bizimle semboller aracılığı ile konuşur, anlayabilmek dileğiyle..