Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman

Eski zamanlardan beri insanlar, çekiciliklerini arttırmanın bir yolu olarak kirpik çoğaltıcı uygulamalara girişmişlerdir. Bazı araştırmacılar, kirpiklerin ne kadar uzun olursa kişinin o kadar çekici olarak algılandığını öne sürerken, öte yandan uzun kirpikler de bağışıklık yetmezliği gibi hastalıklara işaret edebilir. Evrimsel bir bakış açısıyla, sağlıklılığı ve dolayısıyla çekiciliği işaret etmek için ideal kirpik uzunluğu, uzun ve kısa arasında bir yerde olmalıdır.

Bu konuyla ilgili araştırma az olduğundan, kirpik uzunluğunun algılanan çekicilik üzerindeki etkisini sistematik olarak araştırmaya başlayan çalışma yazarları Farid Pazhoohi ve Alan Kingstone 132 üniversite öğrencisinden bir dizi yüz görüntüsünü çekiciliğe göre sıralamalarını istedi. Her deneğe, .10 birimlik artışlarla değişen kirpik-göz genişliği oranları dışında aynı yüzün 11 görüntüsü gösterildi. Cinsiyetin etkileyen etkisini araştırmak için öğrencilerden bazıları erkek yüzleri, bazıları ise kadın yüzleri gördü.

Sonuçlar, kirpik uzunluğu ile çekicilik arasındaki bağlantının, “en yüksek derecelendirmeler göz genişliğinin yaklaşık üçte birinde zirveye ulaştığı” ters bir U işlevini takip ettiğini gösterdi. Diğer bir deyişle, hem çok uzun kirpiklere sahip yüzler hem de çok kısa kirpiklere sahip olanlar daha az çekici olarak değerlendirildi. Bu bulgu hem çok uzun hem de çok kısa kirpiklerin bir bozukluk veya hastalığa işaret edebileceği düşünüldüğünde, evrimsel bakış açısıyla tutarlıdır.

Bununla birlikte, deneklerin tercih ettiği kirpik uzunluğu erkek ve kadın yüzlerini derecelendirirken farklılık gösterdi, bu da fenomenin biyolojik bir temelden daha fazlasına sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle, kirpikler çok kısa olduğunda veya hiç olmadığında kadın yüzleri en az çekici olarak değerlendirilirken, kirpikler çok uzun olduğunda erkek yüzleri en az çekici olarak değerlendirildi. Başka bir deyişle, katılımcılar kadınlarda biraz daha uzun ve erkeklerde daha kısa kirpikleri tercih ettiler, bu da cinsiyet normlarının engelleyici bir rol oynadığını düşündürdü.

Genel bulgular, kirpiklerin en çekici olarak algılandığı ve evrimsel olarak uyarlanabilir bir temeli olan optimum bir uzunluk olduğunu göstermektedir. Yine de bu tercih kültürel cinsiyet normları tarafından etkilenebilir. Araştırmacıların tahminlerine göre, erkeklerin göze hoş gelen makyaj yapmasının daha kabul gördüğü kültürler, mevcut çalışmadan farklı bulgular sunabilir.

KAYNAKÇA

Pazhoohi, F., & Kingstone, A. (2020). The effect of eyelash length on attractiveness: A previously uninvestigated indicator of beauty. Evolutionary Behavioral Sciences. https://doi.org/10.1037/ebs0000243