Kral

Çok çok eski zamanlarda var olmayan bir ülke varmış. Ülke çok güzelmiş. Çok bereketli toprakları varmış. Coğrafyası, insanları, hayvanları her şeyiyle mükemmel bir ülkeymiş. Doğal güzellikleri için binlerce kilometre uzaktan insanlar ziyarete gelirmiş. Hele öyle bir tarihi varmış ki bu ülkenin, içinde bir parçasını bulamayacağınız bir kültür yokmuş. Camiler kiliselerle komşuymuş. İnsanlar din, dil, millet ayırmadan güzellikler içinde yaşarlarmış. Sonra, sonra ne mi olmuş?

Aç bir insan musallat olmuş ülkeye. İnsanlara yardım edeceğini, onlara daha iyi bir hayat sunabileceğini söyleyerek insanları kandırmış. Ülkenin başına geçmiş bir zaman sonra. Kral olmuş. Önce kendisine düşman olan kim varsa bir şekilde kurtulmuş onlardan. Halk biraz ses çıkarmış. Halkın hala birlik olduğunu gören kral halkı bölmüş. Parçalara ayırmış. Birbirlerine düşman etmiş insanları. İnsanlar birbirini yiyedursun kral yavaş yavaş ülkeyi sömürmeye başlamış. Kimin sesi çıksa, kim yanlış yapıyorsun dese birden ortadan kayboluyormuş o kişi. Sesi çıkmaz oluyormuş. Karşısında duracak kimse kalmamış artık.

Halk en azından hala üretiyoruz demiş. Nedendir bilinmez bu kral üretim yapan bütün fabrikaları yıktırmış. Tarlaları yaktırmış. Halkı büyük bir açlığa sürüklemiş. Sonra kendinden artanları dağıtmaya başlamış. Halkın çoğu onu bir kahraman olarak görmüş. Unutma hastalığına yakalanmış çünkü o halk. Dün tarlasını yakanın, fabrikasını yıkanın kim olduğu hatırlayamıyormuş. Hatırlayanlar, anlatmaya çalışsalar da bu durumu, çoktan halkın geri kalanı onları terörist olarak görüyormuş. Onların söylediği hiç bir şeyi dinlemiyorlarmış. Kral durmamış daha da güçlenmek için yanına soytarılar toplamış. Soytarılarını zengin etmiş. Halkın neyi var neyi yok hepsini yemişler.

Ülkenin zeki, eğitimli gençleri ellerine geçen ilk fırsatta terk etmeye başlamışlar ülkeyi. Bilim, sanat, edebiyat, güzel olan her şey ülkeyi terk etmiş. Ülkedeki doğal güzellikler bir bir yok olmuş. Tarih namına tek bir dikili taş dahi kalmamış. Ya iyi bakılmamış ya satılmış ya da belki bilerek yok edilmiş. Bunu bilemeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim, var olmayan ülkede güzel olan iyi olan hiç bir şey kalmamış. Halk ayaklanmamış. Kimse de gelmemiş bu ülkeyi kurtarmaya.

Üç elma düşmüş gökyüzünden. Üçünü de kral yemiş.

Masal burada bitiyor. Böyle son mu olur diyeceksiniz bana? Böyle masal mı olur?

Ben bu masalı size uyuyun diye anlatmadım ki uyanın diye anlattım.