SAVAŞ HUKUKU VE ÇOCUK HAKLARI İHLALİ: PKK BÜNYESİNDE SAVAŞTIRILAN ÇOCUKLAR

Şubat 2021

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre “on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

2007’de UNICEF ve Fransa tarafından hazırlanan Paris İlkeleri’ne göre bir silahlı kuvvet ya da grup ile bağlantılı ve 18 yaşının altındaki her çocuk “çocuk asker” olarak tanımlanır.

Çocukların asker olarak savaştırılması ilk kez 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası hukuka taşınmış daha sonra BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve yapılanmalar, egemen devletler bu sorunun varlığını kabul etmiştir.

Tüm bu sözleşmeler, raporlar ve incelemeler sahada bağlayıcı ve etkin rol oynamasa da Uluslararası Ceza Mahkemesi, çocuk asker kullanımı sebebiyle gerçek ve tüzel kişileri yargılama ve cezalandırma yetkisine sahiptir ve bu yetki bağlamında verdiği kararları mevcuttur.

PKK terör örgütü tehdit, kaçırma, kandırma, beyin yıkama gibi yollarla 1990 yılından beri çocukları sistematik olarak kendi bünyesine almakta, çocuk taburları oluşturmaktadır. Bu çocukları sıcak çatışmaların yanında seks işçiliği ve kaçakçılık için de kullanmaktadır.

Çocuklar etki altına alınmalarının kolay olması sebebiyle üzerlerinde kolayca hakimiyet kurularak devletin terör örgütüyle mücadelesini yumuşatmak, bu mücadelenin tepki almasına sebep olmak gibi amaçlarla şehir içinde ve dışında asker ve polise karşı en öne yerleştirilmektedir.

2013, 2014 ve 2015 yıllarında ABD, Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından PKK/YPG kamplarında 18 yaş altında kız ve erkek çocukların eğitildiği ve savaştırıldığına ilişkin raporlar yayımlamıştır.

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılında yayımladığı rapora göre örgüte katılım sağlayanların 2294’ü 18 yaşının altındadır ve bu yalnızca bilinen sayıdır. 2017’ye kadar teslim olan teröristlerin 750’si çocuktur.

Örgütün HPG Online internet sitesinin sözde “şehitlerimiz” bölümünde doğum ve örgüte katılım yılı belirtilmiş kişilerin çoğu örgüte 18 yaşının altındayken katılmıştır. Bugün bilinen en küçük terör örgütü üyesi 7 yaşındandır.

Murat Karayılan 2012 yılında terör örgütünün haber kanalı olan ANF’ye verdiği röportajda 18 yaşının altındaki çocukların kamplarda bulunduğunu kabul etmiş, kendilerine askeri eğitim verdiklerini ve düzenli olarak politik, siyasi ve kültürel eğitimlere tabi tuttuklarını belirtmiş ve eklemiştir: “Küçük yaş dediğimiz, 16-17 yaşlarındaki gençlerdir.”

Jandarma Genel Komutanlığı’nın yayımladığı itiraflarda teslim olan örgüt üyeleri, örgüte 18 yaşının altındayken katıldıklarını ve kendileri gibi çocukların PKK bünyesinde savaştırıldığını kabul etmiş; 3-10 yaşında ve örgüt içi tecavüz sonucu doğmuş çocukların bir yerde toplanarak ticari amaçla kullanıldıklarını belirtmişlerdir.

Kendi devletleri aleyhine çifte standartlı uluslararası hukuk mekanizmalarına sığınmaktan çekinmeyen kurum, kuruluş, siyasi parti ve kişilerin; konu terör örgütleri tarafından kaçırılan, ailelerinden zorla alınan, tehdit edilen ve kandırılan çocuklar ve bu çocukların ellerine verilen silahlar olduğunda da aynı “insan hakları” hassasiyetini göstermelerini bekliyoruz.

Çocuk militanlar için yaratılmaya çalışılan “genç katılımcı” ve “gönüllü” algısının terör örgütünün çocukları savaş hukukuna, insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine aykırı olarak savaştırdığı gerçeğini değiştirmediğinin altını çiziyoruz.

Diyarbakır Annelerinin haklı mücadelelerini destekliyoruz, hepsinin yanındayız ve ellerinden öpüyoruz.

KAYNAKÇA

  1. PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Şubat 2017 Raporu
  2. Çocuk Hakları Sözleşmesi
  3. Silahlı Kuvvetler ve Silahlı Gruplara Katılmış̧ Çocuklara Dair Kılavuz ve İlkeler
  4. Cenevre Sözleşmesi
  5. Oğuz POLAT, Evin GÜNDOĞAN; ÇOCUK ASKERLER: PSİKOLOJİK, SOSYAL VE FİZİKSEL SORUNLAR, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, Cilt: 1(1), Sayfa: 105-124
  6. Emine ÇELİK; PKK/YPG’NİN ÇOCUK SAVAŞÇILARI, Ortadoğu Dergisi, Ocak-Şubat 2019 Cilt: 10(85), Sayfa: 72-75
  7. Sezai ÖZÇELİK; ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ, SAVAŞ SUÇLARI VE ÇOCUK ASKERLER: LUBANGA DAVASI VE PKK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Güvenlik Çalışmaları Dergisi, Cilt: 18(3), Sayfa: 97-112
  8. Serkan KEKEVİ, Gökmen KILIÇOĞLU; ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ÇOCUK ASKERLER VE PKK’NIN ÇOCUK ASKERLERİ/MİLİTANLARI, Ankara Barosu Dergisi, 2016/3, Sayfa: 483-509