Yılbaşı Kutlaması Haramdır(!)

Türkiye’nin ve İslam coğrafyasının en önemli sorunlarından biri kullanılan dil zannımca.

-Yalan söylersen Allah seni yakar!
-Yalan söylersen Allah seni sevmez!

Henüz çocukluktan itibaren Allah’ı sevilecek bir varlık olarak göstermek dururken, O’nu çatık kaşlı, hiçbir şeye tahammüllü ve anlayışı olmayan, elinde ateşten imal sopa tutan bir varlıkmış gibi hayal ettiren muhafazakâr bir dil var. Her şeyi ödüle ya da cezaya bağlayan, sayıların tekrarıyla ödülleri artırıp eylemlerin farklılığıyla cezai müeyyideyi insafsızca insanların zihnine sokan bir dil. Bütün dinlerin ruhban sınıfında olduğu gibi İslam’ın da doğru kişiler tarafından, doğru üslupla anlatıldığını düşünmüyorum.

Allah’ın 99 sıfatı -bazı kaynaklar buna isim dese de Türkçede dilbilimi açısından bunlar sıfattır- var.

Rahmân: Bütün yaratılmışlara merhamet eden.
Rahîm: Lütfu sonsuz olan.
Gaffâr: Mağfiret eden.
Gafûr: Mağfireti bol.
Vedûd: Seven, sevilmeye layık olan.
Berr: İyilik ve ihsanı bol.
Rauf: Merhameti bol olan.

99 sıfatın geneline baktığımızda insana huzur veren, insanın Ahiretle ilgili karamsarlığını yok eden onlarca isim/sıfat varken, bu din adamları neden durup durup bizim gözümüze sürekli Cebbâr gibi azamete, cezaya çağrışım yapan bir iki isim/sıfatla bizi yönlendirmeye çalışırlar, anlamakta güçlük çekiyorum.

Veladed/Mevlid kandili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) doğumunu simgeler. İslam’da kandillerin de büyük ehemmiyeti vardır. Tüm İslam coğrafyasında Peygamber Efendimiz’in (sav) doğumu dualarla, Mevlidlerle kutlanır.

Tersten bir grup da çıkıp İslam’da bunların bid’at olduğunu savunur. Kandille alay eder. Kandilde, ibadet ederek Sevgili Peygamberini anan insanlara saçma, gereksiz ve mesnetsiz ifadeler kullanır.

İmanın şartlarından biri, Allah’ın gönderdiği bütün peygamberlere iman etmektir ve bunun içinde elbette Nasıralı İsa (as) da vardır. Hz. Muhammed (sav) nasıl peygamberse Hz. İsa da peygamberdir. Bir peygamberi doğumunda anmak, ölümünde anmak, onun için güzel dileklerde bulunmanın hiçbir dinde kötü karşılanacağını sanmam.

Âlemleri yaratan Allah’ın Hz. Muhammed’in (sav) doğumunu kutlayan insanlara lütufla yaklaşırken Hz. İsa’nın (as) doğumunu kutlayanlara gazap edeceğine de inanmam. Nihayetinde ikisi de Allah’ın kitap gönderdiği ulu peygamberlerdir.

Sayın İslam âlimleri! Kullandığınız üslup ÇİRKİN. Üstelik çok ÇİRKİN.

Yılbaşı kutlamak haramdır!” demek yerine, “Yılbaşını Allah’ın yasak ettiği şeylerle kutlamak haramdır!” deseniz kimse sizden soğumayacak. Dahası İslam’dan da soğumayacak. Alkol haram, zina haram ama bilin ki bunlar Allah’la kulu arasında bireysel sorunlardır.

Haram yemek, savaş çıkarmak, elindeki gücü kötüye kullanmak, siyasi hırsla üstünlük taslamak, zalimlik etmek, mazlumu ezmek, insanları etiketlemek, ötekileştirmek… Allah’ın bile müdahil olmayacağı yasaklardır. Benden daha iyi bilirsiniz. Yüce Allah: “Ben her şeyi affederim ama kul hakkı müstesna!” demiyor mu?

Siz kul hakkı yiyenler dururken neden milleti bireysel eğlenceleri, bireysel durumları yüzünden çirkin ithamlarla suçlayıp cehennem odunu ilan ediyorsunuz? Buna bir yanıtınız var mı?

İnsanları bir salın! Herkes önceliklerini sizin gibi belirlemek zorunda değil. Başkalarına saygınız olsun ki o başkaları da size saygı duysun. İnsanların yaşamlarına doğru bir dille müdahale etmek yerine ayrıştırıcı ve nefret dolu bir dil kullanırsanız, sadece sizden değil temsilini yaptığınızı zannettiğiniz yüce dinimiz İslam’dan da soğuyacaklar. Sonra da bazı gazeteciler gibi çıkıp “Deizm çığ gibi büyüyor!” diye çığlıklar atarsınız.

Allah rızası için şu çatallı dillerinizi ve üslubunuzu bir düzeltin. Bakın, o zaman her şey daha güzel olacak.

Allah’ın Peygamberi Hz. İsa’nın doğumunun 2021. yılı tüm insanlığa kutlu olsun. Ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’ya (sav) salât ve selâm olsun.

Mutlu Yıllar